Slik skal Sandvika markere Claude Monet-jubileet i 2020

I 2020 er det 125 år siden den verdenskjente, franske maleren Claude Monet (1840-1926) besøkte Bærum og Sandvika.

Opptatt av sneen, lyset og vannet som han var, ble han svært inspirert av Bærum. Det sies at Monet malte hele 28 bilder under sitt norgesopphold, hvorav. Motivene fra Bærum viser 13 forskjellige varianter av Kolsås-toppen, ett motiv fra Bjørnegård og fire motiver fra Løkke bro og postkontoret (i dag Fokus restaurant) med Løkkeåsen i bakgrunnen. I artikkelen «Kunstnerliv på Bjørnegård 1894-95» av Ingeborg Flood, publisert i Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 6 (1962), er det gjengitt et brev som viser at Monet kom med toget til Sandvika 15. februar 1895, ble hentet med hest og slede på stasjonen, og brakt til Bjørnegård. Her ble han mottatt av den danske forfatteren Herman Bang og pensjonateier Jenny Bjørnson. I boken Monet i Norge (1995) av Karin Hellandsjø, kommer det frem av korrespondanse mellom Monet og hans kone, at kunstneren forlot Bjørnegård 26. mars 1895.

Besøket av Claude Monet skal markeres i Bærum, i hovedsak Sandvika, i februar/mars 2020 – i vinterperioden Claude Monet oppholdt seg i Bærum. Over hele byen vil det skje ulike aktiviteter til ære for jubileet. Utover resten av året vil også jubileet markeres med forskjellige aktiviteter.

PROGRAM I FORBINDELSE MED 125- ÅRS JUBILEET:

 • Utstilling på Henie Onstad Kunstsenter: 3. januar– 23. august 2020
  Henie Onstad Kunstsenters (HOK) mini-utstilling «Monet og Bærum», som vises i et tilstøtende rom til deres hovedutstilling med Picasso i Sal Haaken i perioden 3. januar– 23. august 2020. HOK samarbeider med Sparebankstiftelsen DNB, som deponerer motivet Mont Kolsaas, effet du soir, 1895, i kunstsenteret mens det venter på å bli deponert i det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i 2021.
 • Utstilling på Bjørnegård Aktivitetshus (tidl. Bjørnegård Psykosososiale senter): 15. februar – 26. mars 2020
  Claude Monet bodde på Bjørnegård pensjonat i tiden han var i Bærum. I dag er pensjonatet et aktivitetssenter med psykosososiale tilbud og tjenester. I forbindelse med jubileet vil mange av maleriene med motiv fra Sandvika og Kolsås trykkes opp i eksakt originalkopi og stilles ut på Bjørnegård.
 • Monet-inspirert grafittikunstverk: f.o.m. 15. februar 2020
  Det Sandvikabaserte kunstnerkollektivet DUER, har fått frie tøyler når de skal pryde betongveggen under Elias Smiths vei broen (på samme side som Fokus Restaurant) med et egenprodusert Monet-inspirert grafittiverk. Grunnet vinter og kulde males motivet på plater inne i studio og platene monteres på betongveggen til åpningen 15. februar. Til våren i mai eller juni, tas platene ned og motivet overføres direkte på betongveggen som et permanent kunstverk.
 • Monet-inspirert oppgradering av Løkkehaven: Vår/sommer 2020
  Natur & Idrett- avdelingen i Bærum Kommune planlegger en oppgradering av Løkkehaven med nytt Monet-skilt, ny belysning, stauder – og også forhåpentligvis vannliljer i elven.

Mer program kommer.

Étt av Monets kunstverk fra Sandvika. Her ser du Løkkebro med Løkkeåsen i bakgrunnen.

Foto øverst: Robert Johansson / @rob_joh.