Sandvika Stasjon

TEGNING: Element Arkitekter AS


Sandvika stasjon ligger i Sandvika sentrum og ble åpnet i 1872. Ved åpningen i 1872 gikk det kun fem daglige tog til Christiania. I dag betjener stasjonen Flytoget, lokaltog, regiontog og mange av landets busslinjer og har ca. 20 millioner passasjerer i løpet av året og er et viktig knutepunkt for alle trafikanter samt for øvrige brukere av Sandvika Sentrum.
Sandvika Stasjon er i disse dager under en kraftig oppgradering.
Formålet med oppgraderingen er å bedre publikumstilkomst, samt etablere tilfredsstillende universell tilkomst til stasjonen.

Prosjektet begynte med et behov for åpning av og opprusting av gangtunnel, samt heis som et godt og nødvendig grep for å sikre publikums tilkomst til tog. Heisene oppgarderes til åpne stål og glass konstruksjoner slik at en får en visuelt åpen og trygghetsskapende tilkomst fra kulvert og opp på plattform.

Stasjonen skal fremstå mindre lukket og redusere uoversiktlige soner som oppleves som mindre trygge. Jernbaneverket har i den forbindelse også besluttet å innlemme oppgradering av plattformer med bla. nytt lysanlegg på plattformene.

Rom Eiendom har ansvar for øvrige arealer og har besluttet full oppgradering av alle utleiearealer. Det vil også komme et godt serveringstilbud i delen av stasjonen som vender ut mot Otto Sverdrups plass. 

Stasjonens øvrige fasader ut mot bussterminalen og Otto Sverdrups plass vil også oppgraderes betraktelig. Her vil det blant annet bygges halvtakmed belysning som gir skjermet og trygg tilkomst til stasjon og butikker.

Prosjektet er finansiert med betydelige bidrag fra JBV samt Rom Eiendom. Prosjektet utføres som del av Rom Eiendom sin knutepunkts strategi og for underbygging av kollektivreisens attraktivitet uten avkastning.

SYKKELHOTELL
Som en del av oppgraderingen av Sandvika Stasjon har det kommet et helt nytt sykkelhotell i den sørligste undergangen hvor det tidligere var plassert et sykkelstativ mellom Willy Greiners vei og Otto Sverdrups plass.

Sykkelhotellet rommer 176 sykler over i to høyder.

 


Slik får du tilgang til sykkelhotellet

  • Send SMS: SYKKEL <STASJON> til 2300. Fyll inn ditt stasjonsnavn.
  • Du får en SMS med telefonnummeret du ringer for å åpne døra til sykkelhotellet. (Det er gratis å ringe.) 
  • Tilgang til sykkelhotellet koster 50 kroner for 30 dager.

 

20161027_sykkelhotell
Slik blir det nye sykkelhotellet i Sandvika – TEGNING: ELEMENT Arkitekter AS