Kadettangen – Sandvika Fjordpark

Kadettangen, som har fått prosjektnavnet Sandvika Fjordpark, har siden 2014 gjennomgått en omfattende forvandling. 40.000 lastebillass med tunnelmasser fra nye E16 er blitt dumpet i sjøen og utvidet området fra syv til 22 mål med ny badestrand. I tillegg vil område få et innbydende rekreasjonsområde med park, volleyballbaner, aktivitetsområde med kiosk, lekeplass og en ny festivalplass som vanligvis skal benyttes til parkering. Området vil også ha 10 stk nedgravde containere med totalt 50 m3 søppelrom under bakken. 

Deler av fjordparkområdet åpnet allerede i juli 2017, mens 80% av området vil stå ferdig til sommeren og siste del står ferdig sommeren 2019.

Utforming av Sandvika Fjordpark:

Hagearkitekten BAR BAKKE, har utarbeidet en presentasjon som inneholder flere alternative utformingsforslag. Kommunen har vedtatt å gå for alternativ 1 / minimumsalternativet + festplass, stupetårn, kiosk + toaletter.

Sjekk den ut her: Kadettangen – Presentasjon av Bar Bakke

Kadettangen 1968

Oppdatering 7/3/2018:

Nytt kjøre- og gangmønster for deg som skal til Kadettangen

(Bilde ©Google Maps og sandvikaby.no)

Grunnet utbyggingen av Sandvika Elvepromenade vil en del veier måtte midlertidig stenges. I første omgang vil  Brambanis vei, som går fra Kinoveien langs elven ned mot Kadettangen, berøres. Som du vil se på kartet så legges det gode, skiltede omkjørings-, gang- og sykkelveier for deg som skal til og fra Kadettangen eller Kalvøya.

– Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen
– Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt.
– Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom / rundt Rådhusparken og langs Sandviksveien (følg skilt)
– Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.