Kadettangen – Sandvika Fjordpark

Kadettangen, eller Sandvika Fjordpark, har siden 2014 gjennomgått en omfattende forvandling. 40.000 lastebillass med tunnelmasser fra nye E16 er blitt dumpet i sjøen og utvidet området fra syv til 22 mål med ny badestrand. I tillegg har området fått et innbydende rekreasjonsområde med park, volleyballbaner, aktivitetsområde med kiosk, lekeplass og en ny festivalplass som skal benyttes til parkering utenom arrangementer. Området har også fått 10 stk nedgravde containere med totalt 50 m3 søppelrom under bakken. Det er landskapsarkitektfirmaet Bar Bakke som har utformet området og Bærum Kommune er grunneier. 

Første del fjordparkområdet åpnet allerede i juli 2017, mens 80% av området stod ferdig sommeren 2018 – til stor glede for de mange tusen som fant veien til Sandvika ila. av den rekordvarme sommeren. Siste del av området, inkludert servicebygget med kiosk og toalettene, stod ferdig sommeren 2019. 

Dagens område etter forvandlingen
Dagens område etter forvandlingen
Det nye stupetårnet, som for øvrig illustrerer en svane, er blitt et kjært landemerke for Sandvika. Tårnet måler 3, 5 og 10 meter. Foto: Håvard Walle Stokke.
Området. Illustrasjon: BAR BAKKE
Kadettangen 1968

 

Grunnet utbyggingen av Sandvika Elvepromenade vil en del veier måtte midlertidig stenges. I første omgang vil Brambanis vei, som går fra Kinoveien langs elven ned mot Kadettangen, berøres. Som du vil se på kartet under så legges det gode, skiltede omkjørings-, gang- og sykkelveier for deg som skal til og fra Kadettangen eller Kalvøya. – Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen. Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.

(Bilde ©Google Maps og sandvikaby.no)