Kadettangen – Sandvika Fjordpark

Kadettangen, som har fått prosjektnavnet Sandvika Fjordpark, har siden 2014 gjennomgått en omfattende forvandling. 40.000 lastebillass med tunnelmasser fra nye E16 er blitt dumpet i sjøen og utvidet området fra syv til 22 mål med ny badestrand. I tillegg vil området få et innbydende rekreasjonsområde med park, volleyballbaner, aktivitetsområde med kiosk, lekeplass og en ny festivalplass som vanligvis skal benyttes til parkering. Området vil også ha 10 stk nedgravde containere med totalt 50 m3 søppelrom under bakken. 

Deler av fjordparkområdet åpnet allerede i juli 2017, mens 80% av området stod ferdig sommeren 2018 – til stor glede for de mange tusen som fant veien til Sandvika ila. av de hete sommermånedene. Siste del av området, inkludert servicebygget med kiosk og toalettene, vil stå ferdig sommeren 2019. 

Utforming av Sandvika Fjordpark:

Hagearkitekten BAR BAKKE, har utarbeidet en presentasjon som inneholdt flere alternative utformingsforslag. Kommunen vedtok å gå for alternativ 1 / minimumsalternativet + festplass, stupetårn, kiosk + toaletter.

Du finner presentasjonen i sin helhet her: Kadettangen – Presentasjon av Bar Bakke

Kadettangen 1968

Oppdatering 7/3/2018:

Nytt kjøre- og gangmønster for deg som skal til Kadettangen

(Bilde ©Google Maps og sandvikaby.no)

Grunnet utbyggingen av Sandvika Elvepromenade vil en del veier måtte midlertidig stenges. I første omgang vil  Brambanis vei, som går fra Kinoveien langs elven ned mot Kadettangen, berøres. Som du vil se på kartet så legges det gode, skiltede omkjørings-, gang- og sykkelveier for deg som skal til og fra Kadettangen eller Kalvøya.

Dagens område etter forvandlingen

– Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen
– Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt.
– Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom / rundt Rådhusparken og langs Sandviksveien (følg skilt)
– Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.