Elias Smiths vei

Beliggenhet
Elias Smiths vei inkluderer flere nye, spennende prosjekter som bl.a. Sndvika Business Center (SBC) og flere boligprosjekter. Boligprosjektet er omdøpt til Elias Smiths Plass, mens Sandvika Business Center omfatter det ene kontorbygget som er oppført i Elias Smiths vei 24 – hvor Skatt Øst er største leietager.

Området ligger godt eksponert på en av de mest sentrale og attraktive tomtene i Sandvika. Her ligger man midt i knutepunktet enten man kommer med bil, tog eller buss. Sandvika Storsenter ligger et steinkast unna og det er kort gangavstand til Sandvika stasjon.

Bygg og leiligheter
Det er arkitektkontoret Stein Halvorsen AS som har tegnet byggene, og de har lagt stor vekt på at dette skal være effektive kontorbygg. Samtidig er det vektlagt at de skal være utradisjonelle og strøkstilpasset omgivelsene i Sandvika. De nesten 25000 kvadratmeterne er skalert ned som en liten «by» bestående av ni «hus» eller bokser som står ved siden av hverandre og oppå hverandre. Disse er bundet sammen med lyse åpninger i glass. På den måten brytes eksteriøret ned og byggene med gaten og torget utenfor fremstår som et hyggelig og intimt sted samtidig som at byggene innvendig er et samlet stort, moderne og effektivt kontorbygg.
Boligprosjektet Elias Smiths Plass vil bestå av 1- 4 romsleiligheter fra 40 – 127 m2.

I første omgang er det trinn 1 som legges ut bestående av 58 leiligheter fra 1-roms til 4-roms i oppgang A og oppgang D. Prisene starter fra kr 3.040.000,- og er estimert ferdigstilt i første halvår 2021. Pr i dag er det kun 13 leiligheter igjen for salg (Februar 2019).


Områderegulering fra næring til bolig.

Kontor og næringslokalene i byggetrinn 1 (Sandvika Business Center) er snart ferdigstilt. På grunn av en regionalt lavere etterspørsel av næring- og kontorlokaler, kombinert med et behov og en regional politisk føring for høy tetthet av boliger i regionalbyen Sandvika med nærhet til kollektivtilbud, fremmes et nytt reguleringsforslag med både arbeidsplasser og boliger i planområdets byggetrinn 2. Målet er økt vitalitet i større deler av døgnet for Sandvika sentrum.

Prosjektet formes av jernbanen i syd og Elias Smiths vei i nord, ved at bebyggelsen skjermer for disse og danner en vestvendt oase, en stille side, der boligene får uteoppholdsareal på taket av næringen på bakkeplan. Alle leiligheter er gjennomgående for tilgang til stille side, samt lys og utsikt, og det er varierte leilighetstyper og størrelser, ca. 150 leiligheter, med et stort innslag av små leiligheter.

Forslagsstilleren til områdereguleringen er Sandvika Business Center AS (SBC), med Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL som plankonsulent. Gjeldende plan har formål forretning/kontor/tjenesteyting (inkl. bevertning). Planforslaget består i å endre en stor del av planområdet fra forretning/kontor/tjenesteyting til boligformål. Totalt tillatt nytt areal er på 24 500 m2. Det nye forslaget åpner for inntil 150 boliger på totalt inntil 13 700 m2, med varierende høyde mellom 4 og 16 etasjer. Boligene skal ha en stille side, og ikke være ensidig orientert mot nord og nordøst. Areal på gateplan skal fortsatt være forretning/tjenesteyting/bevertning.

 

Mer informasjon om leilighetene på Elias Smiths Plass finner du på boisandvika.no

1. gangs behandling – dokumenter: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016035111&