Bli bedre kjent med: Norges Realfagsgymnas Ungdomskole

Roger Elstad innrømmer at veien til Norges første private ungdomsskole og gymnas med spesialisering på matematikk, realfag og teknologi har vært lang og krevende. Men nå er Sandvika-skolen best i matematikk i landet, og elevenes trivsel er høy. Allerede neste år flytter den leksefrie skolen for ungdom med interesse for realfag inn i nye og større lokaler – også i Sandvika, selvfølgelig!

Veien til NRG-U har vært lang – har det vært mange utfordringer underveis?
– Hehe, her må vi være ærlige og si ja. Roger brukte hele seks år på å få alle godkjenninger og tillatelser i boks. Det er nemlig ikke bare-bare å starte opp en helt ny skole. Men den største utfordringen var faktisk å finne et passende lokale som imøtekom alle krav. Det gjorde at vi måtte lete også utenfor Sandvika sentrum og vi endte opp med et midlertidig lokale på Hamangskogen. Neste år flytter vi til Skytterdalen 6/8 med 4 klasser hvor vi får mye større plass og enda bedre uteområde. Dette gjør det mulig å utvide skolen med et par klasser på Vg1 også! Vi har fått en del søkere til Vg1 allerede, noe som tyder på at ordet har begynt å spre seg. Det lover godt.

NRG-skolene er såkalte ”leksefrie skoler” – hvordan fungerer det?
– Elevene har 10 timer ekstra skole i uken med skole fra klokken 08:30 – 16:00 hver dag. Her inngår det vi kaller for ”veiledet studietid”  hvor elevene får veiledning og hjelp i alle fagene. Vi har fokus på læring og opplæring hele veien. Foreldrene synes også det er helt topp fordi elevene får den hjelpen de trenger. Spesielt når det kommer til realfag kan det være mange foreldre som føler at de ikke strekker helt til, eller at de ikke har den kunnskapen som kreves for å hjelpe. Og dette blir jo ikke akkurat lettere etterhvert som kunnskapen til elevene øker.

Er det noen utfordringer knyttet til begrepet ”leksefri”?
– En ”leksefri” skole med veiledet studietid krever at vi har enda sterkere kommunikasjon med foreldre i hva elevene gjør på skolen.  Foreldrene kan fort føle seg mindre involvert når ikke de har lekser å hjelpe barna med. Noen føler kanskje til og med at de ”faller litt ut” av barnets skolehverdag. Da er det desto viktigere for oss å ha god informasjonsflyt om hva vi jobber med, prosjekter, men også om ting og tang som ikke nødvendigvis er faglige ting; Skoleturer, friminutt med sjakk osv. – temaer som er fine å snakke om rundt middagsbordet.

Elevene på NRG-U er best i landet i matematikk – hvordan i all verden klarte dere det?
– Vi synes det er viktig å understreke at vi fikk elever som har opplevd mye god læring på barneskolene i Asker og Bærum. Samtidig ser vi, nå som det har gått litt mer tid, at dersom man får lov til å drive med det man virkelig liker å drive med, så går alt annet mye lettere også. Alle som søker seg til skolen er jo interesserte i matte, realfag og teknologi, og her får de drive med noe de liker. Da går de andre fagene overraskende lett også. I tillegg fokuserer vi på å hjelpe elevene med læringsstrategier og studieteknikk. Også hos oss er det sprik i nivå i klassene, og de flinkeste skal også få tilpasset undervisningsopplegg. Det er viktig.

Er dere redde for stempelet ”nerdeskole”?
– Vi får mange spørsmål om vi er en ”eliteskole” – og faglig sett er vi jo det i og med at elevene får den faglige fordypningen innenfor realfag. Vi trenger heller ikke være en skole som passer for alle, for det finnes faktisk tilstrekkelig antall mennesker som passer til vår målgruppe. Det finnes mange skoler som allerede er såkalte ”eliteskoler” – Norges Toppidrettsgymnas, Teaterhøgskolen og Ballettskolen er bare noen eksempler. Det er viktig å oppfostre talenter, og realfag burde ikke være noen unntak. Vår erfaring er at det å være ambisiøs er mye greiere nå enn det har vært tidligere. Det har endret seg veldig de siste årene; I dag er det OK status å være god på skolen, så lenge du lykkes greit sosialt.

«Vi får mange spørsmål om vi er en ”eliteskole” – og faglig sett er vi jo det i og med at elevene får den faglige fordypningen innenfor realfag.» – Geir Vedeld, Rektor, Norges Realfagsgymnas Ungdomskole

Fra neste høst utvider dere med en Videregående skole, hvorfor det?
– NRG sin VGS vil bygge videre på suksessen fra NRG-U ved å videreutvikle konseptet tilpasset videregående skole. Vi ser dessuten at det er et behov for en slik videregående i Bærum hvor det bor mange unge ambisiøse. Skolen vil gi generell og spesiell studiekompetanse, men kun med realfag.  Det vil si at vi ikke har valgfag som sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter og slike fag.

Er det en dyr skole å gå på?
– 25 000,-  pr. skoleår – noe som faktisk er mindre enn å gå i barnehage og SFO. I følge regelverket kan vi faktisk ta ca. 30 000,- men vi siden vi har lagt oss litt under det, dekker elevene datautstyr selv – de aller fleste har jo allerede PCer i den alderen uansett.

Hva er dere mest fornøyde med?
– At skolen leverer på det vi faktisk sier at vi skal levere.

Og helt til slutt, hva drømmer dere om?
Roger: – Norges Realfagsgymnas skal bli så anerkjent at elevene nærmest automatisk skal bli innkalt til intervju når de søker seg videre til toppskoler som Harvard, MIT, Cambridge og Oxford.
Produsere studiepoeng i skolen.
Geir: – Ha en spennende skolehverdag hvor elevene kjenner entusiasme, glede og nysgjerrighet på kroppen, dvs våre verdier. Jeg vil bli lei meg om jeg ser at elevene en dag skulle bli skolelei på NRG.

 Foto: Apeland AS