OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anthon Walles vei er lagt om.

I forbindelse med byggearbeidene i sentrum er veien lagt om. Veien har blitt smalere og gangtrafikken har blitt adskilt fra biltrafikk med betonggriser. Det er også etablert en kjøreport med anleggstrafikk inn og ut fra anleggsplassen i dette området. Alle som ferdes i området oppfordres til økt oppmerksomhet og at vi tar hensyn til både gående, syklende og kjørende.