Akademiet er i rute til skolestart i 2024

Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

Byggeprosessen med Akademiet går sin gang. Prosjektet er i rute og skolen satser på skolestart i august 2024. Bygget har nådd sin fulle høyde og nærmer seg tett bygg. Innredningsarbeidene starter for fullt nå mot slutten av januar.

– Det er knyttet store forventninger til vårt nye skolebygg som skal stå ferdig til skolestart i august, sier rektor Liv Bjørkgård. Heldigvis er prosjektet i rute og detaljene begynner å komme på plass. Vi har stor interesse for skoleplass til høsten og vi er ikke i tvil om at god skole, kombinert med nytt skolebygg er attraktivt for ungdommene. Skolebygget er designet for å være elevenes 2. hjem. Kjennetegnet på elevene som velger Akademiet i Sandvika er at de er sultne på å lære, de jobber hardt og målrettet, samtidig som de liker å være sosiale. Elevene selv sier at de opplever et inkluderende skolemiljø med fantastisk gode lærere.
Vi gleder oss til innflytting i august 2024, avslutter Liv Bjørkgård.