Sandvika Elvepromenade

Om prosjektet

Elvepromenaden strekker seg fra Riggmorbrygga til Kinoveibroen / arealene foran Brambanigården.

Målet med den nye elvepromenaden er at det skal bli hyggelig og trivelig å oppholde seg i området, både dagtid og kveldstid – hele året.

Første del av elvepromenaden var ferdig i mai 2010 og var den 340 meter lange strekningen fra Riggmorbrygga og bort til broen ytterst på Kadettangen. Andre del av promenaden åpnet september 2014 og inkluderte parkarealet ved skomakeren og frem til parken på Løkketangen i Sandvika sentrum.

Nå står altså delen fra Riggmorbrygga til Kinoveibroen for tur. Dette vil bli den største utbyggingen så langt med bla. gjestebrygger for småbåter og nedtrapping mot vannet som skal skape nærhet og tilknytning til elven. «Lekteren» til publikumsfavoritten Prammen vil bli erstattet av en hyggelig uteservingsområde som forlenges på tvers av gaten som en del av den nye forplass til Brambanigården: «Brambanis plass».

Nye trapper skal åpne opp i begge ender og vil skape en enklere forbindelse til Kinoveien og Rådhuset og samt gi plass til frodig beplanting.

Evlepromenaden ventes å ferdigstilles våren 2019.

Oppdatering 7/3/2018:

Nytt kjøre- og gangmønster for deg som skal til Kadettangen

(Bilde ©Google Maps og sandvikaby.no)

Grunnet utbyggingen av Elvepromenaden vil en del veier måtte midlertidig stenges. I første omgang vil  Brambanis vei, som går fra Kinoveien langs elven ned mot Kadettangen, berøres. Som du vil se på kartet så legges det gode, skiltede omkjørings-, gang- og sykkelveier for deg som skal til og fra Kadettangen eller Kalvøya.

– Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen
– Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt.
– Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom / rundt Rådhusparken og langs Sandviksveien (følg skilt)
– Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.

 

Bilder:

Slik ser elvepromenaden ut i dag.

Slik ser skissene ut for nye den elvebredden

 

Planforslag elvebredden

Planforslag Victoriakvartalet

Planforlsag Rådhuskvartalet


Påkobling eksisterende promenade

Påkobling eksisterende promenade