Kadettangen – Sandvika Fjordpark

Kadettangen, som har fått prosjektnavnet Sandvika Fjordpark, gjennomgår i disse dager en voldsom utbedring.

Deler av fjordparkområdet åpnet allerede i juli 2017, mens hele området vil stå ferdig til sommeren 2019. Dette inkluderer den nye festivalplassen som vanligvis skal benyttes til parkering. Her kan du oppleve festivalen Kadetten 3. – 4. juli 2018 

 

Utforming av Sandvika Fjordpark:

Hagearkitekten BAR BAKKE, har utarbeidet en presentasjon som inneholder flere alternative utformingsforslag. Kommunen har vedtatt å gå for alternativ 1 / minimumsalternativet + festplass, stupetårn, kiosk + toaletter.

Sjekk den ut her: Kadettangen – Presentasjon av Bar Bakke

Kadettangen 1968

Oppdatering 7/3/2018:

Nytt kjøre- og gangmønster for deg som skal til Kadettangen

(Bilde ©Google Maps og sandvikaby.no)

Grunnet utbyggingen av Sandvika Elvepromenade vil en del veier måtte midlertidig stenges. I første omgang vil  Brambanis vei, som går fra Kinoveien langs elven ned mot Kadettangen, berøres. Som du vil se på kartet så legges det gode, skiltede omkjørings-, gang- og sykkelveier for deg som skal til og fra Kadettangen eller Kalvøya.

– Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen
– Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt.
– Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom / rundt Rådhusparken og langs Sandviksveien (følg skilt)
– Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.