Kadettangen – Sandvika Fjordpark

Kadettangen, som har fått prosjektnavnet Sandvika Fjordpark, gjennomgår i disse dager en voldsom utbedring.

Deler av fjordparkområdet, vil være åpent for bruk august 2017, mens hele området vil stå ferdig til sommeren 2018. Dette inkluderer den nye festivalplassen som vanligvis skal benyttes til parkering.

 

Utforming av Sandvika Fjordpark:

Hagearkitekten BAR BAKKE, har utarbeidet en presentasjon som inneholder flere alternative utformingsforslag. Kommunen har vedtatt å gå for alternativ 1 / minimumsalternativet + festplass, stupetårn, kiosk + toaletter.

Sjekk den ut her: Kadettangen – Presentasjon av Bar Bakke

Kadettangen 1968

Oppdatering 7/3/2018:

Nytt kjøre- og gangmønster for deg som skal til Kadettangen

(Bilde ©Google Maps og sandvikaby.no)

Grunnet utbyggingen av Sandvika Elvepromenade vil en del veier måtte midlertidig stenges. I første omgang vil  Brambanis vei, som går fra Kinoveien langs elven ned mot Kadettangen, berøres. Som du vil se på kartet så legges det gode, skiltede omkjørings-, gang- og sykkelveier for deg som skal til og fra Kadettangen eller Kalvøya.

– Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen
– Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt.
– Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom / rundt Rådhusparken og langs Sandviksveien (følg skilt)
– Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.